THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

(Cập nhật: 9/13/2021 7:55:35 AM )

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

TTYT HUYỆN GIA LỘC

Số: 81/TB-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lộc, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 

Thực hiện Thông báo số 804/TB-SNV ngày 06/9/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc xét tuyển viên chức của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc năm 2021;

Trung tâm y tế huyện Gia Lộc thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên như trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

II. Số lượng viên chức cần tuyển

1. Số lượng đề nghị tuyển dụng: 41 người.

2. Về cơ cấu ngành nghề, trình độ chuyên môn cần tuyển:

2.1. Số lượng người cần tuyển do Ngân sách Nhà nước đảm bảo: 12 người

a) Tại Trung tâm: 03 người (do Ngân sách Nhà nước bảo đảm).

Nhóm hoạt động nghề nghiệp: 03 người:

- Vị trí việc làm Bác sỹ: 02 người (01 Bác sĩ Răng hàm mặt; 01 Bác sỹ y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng).

- Vị trí việc làm Dược: 01 Cao đẳng Dược.

b) Tại Trạm Y tế xã, thị trấn: 07 người (do Ngân sách Nhà nước bảo đảm):

- Vị trí việc làm Y sỹ: 03 người (Trạm Y tế xã Đoàn Thượng 01 Y sỹ; Trạm Y tế xã Yết Kiêu 01 Y sỹ; Trạm Y tế thị trấn Gia Lộc 01 Y sỹ).

- Vị trí việc làm Điều dưỡng: 02 người (Trạm Y tế xã Đồng Quang 01 Cao đẳng Điều dưỡng; Trạm Y tế xã Hồng Hưng 01 Cao đẳng Điều dưỡng).

- Vị trí việc làm Hộ sinh: 02 người (Trạm Y tế xã Phạm Trấn 01 Cao đẳng Hộ sinh; Trạm Y tế xã Quang Minh 01 Cao đẳng Hộ sinh).

c) Vị trí cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ tuyến xã: 02 người (do Ngân sách Nhà nước bảo đảm). Trong đó: viên chức dân số xã Đồng Quang 01 Cao đẳng Điều dưỡng, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số-KHHGĐ đạt chuẩn viên chức Dân số; viên chức dân số xã Nhật Tân 01 Cao đẳng Phục hồi chức năng, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số-KHHGĐ đạt chuẩn viên chức Dân số.

2.2.  Số lượng người cần tuyển sử dụng nguồn kinh phí tự chủ: 29 người tại Trung tâm Y tế.

- Nhóm hoạt động nghề nghiệp: 27 người:

+ Vị trí việc làm Bác sỹ: 10 Bác sỹ đa khoa hoặc Bác sĩ y khoa.

+ Vị trí việc làm Điều dưỡng: 08 người (trong đó: 03 Cử nhân Điều dưỡng; 02 Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Điều dưỡng Nha khoa; 02 Cao đẳng Điều dưỡng; 01 Cao đẳng ngành Điều dưỡng).

+ Vị trí việc làm Dược: 02 người (trong đó: 01 Cao đẳng Dược; 01 Cao đẳng ngành Dược).

+ Vị trí việc làm Kỹ thuật Y: 05 người (trong đó: 01 Cao đẳng Xét nghiệm y học; 01 Cử nhân Xét nghiệm y học; 01 Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm y học; 01 Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học; 01 Cao đẳng Phục hồi chức năng).

+ Vị trí việc làm Hộ sinh: 02 người (trong đó: 01 Cử nhân Hộ sinh; 01 Cao đẳng Hộ sinh).

- Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 02 người

+ Vị trí việc làm Đào tạo-Chỉ đạo tuyến: 01 Bác sĩ Y học dự phòng.

+ Vị trí việc làm Công tác xã hội: 01 Cử nhân Việt Nam học, có chứng chỉ Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe.

III. Nội dung Phiếu đăng kí dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại liên hệ.

1. Phiếu đăng kí dự tuyển:

- 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

- 01 ảnh cỡ 4x6 để dán vào phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Thời hạn và địa điểm nhận Phiếu đăng kí dự tuyển: Người dự tuyển có thể nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo các hình thức sau:

* Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính đến địa chỉ:

- Thời gian nhận phiếu đăng kí dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 13/9/2021 đến hết ngày 12/10/2021 (nhận vào các ngày làm việc trong tuần và trong giờ hành chính, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ  30 phút đến 17 giờ).

- Địa điểm: Phòng Văn thư – tầng 3, nhà A, Trung tâm y tế huyện Gia Lộc.

- Địa chỉ: số 56, đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

- Số điện thoại liên hệ: 02206.271.774.

Lưu ý: Nếu nộp theo đường bưu chính, thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển tính theo ngày nhận.

IV. Nội dung và hình thức tuyển dụng, thời gian và địa điểm tuyển dụng, lệ phí tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

 

2. Nội dung xét tuyển:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng kí tại Phiếu đăng kí dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bằng hình thức phỏng vấn.

3. Thời gian và địa điểm:

- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm y tế huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

- Thời gian hướng dẫn ôn tập và phỏng vấn: Trung tâm y tế huyện Gia Lộc sẽ thông báo sau.

4. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)/ 01 người dự tuyển.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với Phòng Tổ chức hành chính - Trung tâm y tế huyện Gia Lộc, SĐT: 02206.271.774./.

 

Nơi nhận:

- Báo Hải Dương (để đăng thông báo);

- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bs. Nguyễn Văn Ngọc

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------
-----------------------

         …………………….., ngày ......... tháng ......... năm ............

 

 

(Dán ảnh 4x6)

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 

Vị trí dự tuyển (1): ..................................................................................................

Đơn vị dự tuyển (2): ................................................................................................

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ............................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................. Nam (3) £       Nữ £

Dân tộc: ..................................................... Tôn giáo: ........................................................................

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ........................................................................................... Ngày cấp: ....................................... Nơi cấp: .....................................................................................

Số điện thoại di động để báo tin: ............................................ Email: ................................................

Quê quán: ............................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ................................................................................................................

Tình trạng sức khỏe: ...................................; Chiều cao: ......................; Cân nặng: ..................... kg

Thành phần bản thân hiện nay: ...........................................................................................................

Trình độ văn hóa: ................................................................................................................................

Trình độ chuyên môn: .........................................................................................................................

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ...........................................................................................................................

Miễn thi tin học do: ................................................................................................................................

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ......................................................................................................................

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

.................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

  Ghi chú:

1. Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

3. Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THÔNG TIN TÀI KHOẢN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIA LỘC

 

TÊN TÀI KHOẢN: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIA LỘC

SỐ TÀI KHOẢN: 2310211110210

TẠI: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN GIA LỘC – HẢI DƯƠNG

Số lượt xem: 1728