THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

(Cập nhật: 12/13/2022 7:57:17 AM )

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

TTYT HUYỆN GIA LỘC

 

 
 
 

Số: 76/TB-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Gia Lộc, ngày 12 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 

Thực hiện Thông báo số 1143/TB-SNV ngày 09/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc xét tuyển viên chức của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc năm 2022;

Trung tâm y tế huyện Gia Lộc thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên như trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

II. Số lượng viên chức cần tuyển

1. Số lượng đề nghị tuyển dụng: 29 người.

2. Về cơ cấu ngành nghề, trình độ chuyên môn cần tuyển:

2.1. Số lượng người cần tuyển hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước (tại trạm y tế xã, thị trấn): 04 người.

- Vị trí việc làm Y sỹ: 03 người, trong đó: trạm y tế xã Yết Kiêu (cơ sở chính, cơ sở 1): 02 người; trạm y tế xã Đồng Quang: 01 người.

- Vị trí việc làm Hộ sinh: 01 người (Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Phụ sản): trạm y tế xã Gia Lương.

2.1. Số lượng người cần tuyển hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp (tại Trung tâm): 25 người.

- Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 24 người

+ Vị trí việc làm Bác sĩ: 10 người (trong đó: Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ y khoa: 09 người; Bác sĩ Y học cổ truyền: 01 người);

+ Vị trí việc làm Điều dưỡng: 10 người (trong đó: Cử nhân Điều dưỡng: 03 người; Cao đẳng Điều dưỡng: 07 người);

+ Vị trí việc làm Kỹ thuật Y: 03 người (trong đó: Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học: 02 người; Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học: 01 người).

+ Vị trí việc làm Dược: 01 người (Cao đẳng Dược).

- Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 01 người

+ Vị trí việc làm khác (làm thủ tục khám sức khoẻ): 01 người (Cử nhân Y tế công cộng).

III. Nội dung Phiếu đăng kí dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại liên hệ.

1. Phiếu đăng kí dự tuyển:

- 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

- 01 ảnh cỡ 4x6 để dán vào phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Thời hạn và địa điểm nhận Phiếu đăng kí dự tuyển: Người dự tuyển có thể nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo các hình thức sau:

* Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính đến địa chỉ:

- Thời gian nhận phiếu đăng kí dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 13/12/2022 đến hết ngày 11/01/2023 (nhận vào các ngày làm việc trong tuần và trong giờ hành chính, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút).

- Địa điểm: Phòng Văn thư – tầng 3, nhà A, Trung tâm y tế huyện Gia Lộc.

- Địa chỉ: số 56, đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

- Số điện thoại liên hệ: 02206.271.774.

Lưu ý: Nếu nộp theo đường bưu chính, thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển tính theo ngày nhận.

IV. Nội dung và hình thức tuyển dụng, thời gian và địa điểm tuyển dụng, lệ phí tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng kí tại Phiếu đăng kí dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Bao gồm cả văn bằng, chứng chỉ về tin học, ngoại ngữ theo từng vị trí việc làm (theo Công văn số 5023/BYT-TCCB ngày 15/9/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 03/2022/TT-BYT). Nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bằng hình thức phỏng vấn.

3. Thời gian và địa điểm:

- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm y tế huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

- Thời gian hướng dẫn ôn tập và phỏng vấn: Trung tâm y tế huyện Gia Lộc sẽ thông báo sau.

4. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)/ 01 người dự tuyển.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với Phòng Tổ chức hành chính - Trung tâm y tế huyện Gia Lộc, SĐT: 02206.271.774./.

Nơi nhận:

- Báo Hải Dương (để đăng thông báo);

- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

 

 

Bs. Nguyễn Văn Ngọc

Số lượt xem: 355