BVĐK huyện Gia Lộc tổ chức truyền thông về tác hại thuốc lá tại cơ sở khám chữa bệnh.

(Cập nhật: 8/20/2018 8:37:43 AM )

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-GDSK của Trung tâm TT-GDSK của tỉnh Hải Dương về PCTH của thuốc lá tại các cơ sở y tế cho nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Ngày16/08/2018 BVĐK Gia Lộc tổ chức lớp truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá cho nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân với mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của thuốc lá. Lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân trong việc phòng chống tác hại thuốc lá.

Tham dự lớp tập huấn có đông đảo cán bộ nhân viên y tế cũng như bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

 

Đoàn Hiền

Số lượt xem: 715