THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc

(Cập nhật: 10/14/2021 3:06:11 PM )

TTYT HUYỆN GIA LỘC

HĐ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/TB-HĐXT

Gia Lộc, ngày 14 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021

của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc

 

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-HĐXTVC ngày 13/10/2021 của Chủ tịch Hội đồng Xét tuyển viên chức Trung tâm y tế huyện Gia Lộc về việc thành lập Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển ngày 13/10/2021;

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc là: 38 thí sinh.

(Có danh sách cụ thể kèm theo thông báo này)

          Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc sẽ gửi thông báo đến từng thí sinh vào ngày 18/10/2021, đề nghị các thí sinh đúng 14 giờ 00 phút ngày 19/10/2021 có mặt tại Hội trường tầng 3 – Trung tâm y tế huyện Gia Lộc để nghe hướng dẫn thủ tục tiếp theo.

Thời gian tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức, thực hiện phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với thí sinh trúng tuyển vòng 1 khai mạc vào hồi: 7 giờ 00 phút ngày 30/10/2021 tại Trung tâm y tế huyện Gia Lộc.

Mọi chi tiết liên hệ tại Phòng Văn thư – Trung tâm y tế huyện Gia Lộc (giờ hành chính), địa chỉ: số 56, đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 02206.271.774./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- Ban Giám đốc;

- Các khoa, phòng của TT;

- Lưu: HĐXT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ngọc

 

 

 

TTYT HUYỆN GIA LỘC

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KIỂM TRA SÁT HẠCH
TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIA LỘC KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số 08/TB-HĐXT ngày 14/10/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm y tế huyện Gia Lộc năm 2021)

 

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ khác

Quê quán

Hộ khẩu thường trú

Đối tượng ưu tiên

Vị trí đăng ký dự tuyển

Kết quả kiểm tra phiếu

 
 

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1

Đoàn Duy Hoàn

20/07/1996

Nam

Y sĩ

Trường Trung cấp Y tế Hải Dương

2016

Anh B

ƯDCNTT CB

 

Thôn Chuối- xã Lê Lợi-huyện Gia Lộc- tỉnh Hải Dương

Thôn Chuối- xã Lê Lợi-huyện Gia Lộc- tỉnh Hải Dương

Không

Y sĩ Trạm y tế thị trấn Gia Lộc

Đạt

 

2

Vũ Thanh Giang

29/11/1994

Nữ

Cao đẳng Dược

Trường Cao đẳng Dược Trung ương-Hải Dương

2015

TOEFL ITP 350 điểm

ƯDCNTT CB

 

Hà Thanh-Tức Kỳ-Hải Dương

Phường Phú Thứ-Thị xã Kinh Môn-Hải Dương

Không

Dược

Đạt

 

3

Lê Thị Dinh

16/11/1997

Nữ

Cao đẳng Phục hồi chức năng

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2019

TOEFL ITP 387 điểm

ƯDCNTT CB

Bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số-KHHGĐ đạt chuẩn viên chức Dân số

Thôn Nhan Bầu-xã Thanh Hà-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Số nhà 19 thôn Cao Duệ-xã Nhật Tân-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Nhật Tân

Đạt

 

4

Phạm Văn Thái

09/02/1996

Nam

Bác sĩ Y khoa

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

2021

Anh A2

ƯDCNTT CB

 

Thôn Huyền Bủa-xã Yết Kiêu-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Thôn Huyền Bủa-xã Yết Kiêu-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Bác sĩ

Đạt

 

5

Trần Hải Phúc

08/02/1997

Nam

Bác sĩ Y khoa

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

2021

Anh A2

ƯDCNTT CB

 

Thôn Gồm-xã Quảng Nghiệp-huyện Tứ Kỳ-tỉnh Hải Dương

Thôn Gồm-xã Quảng Nghiệp-huyện Tứ Kỳ-tỉnh Hải Dương

Không

Bác sĩ

Đạt

 

6

Nguyễn Thế Phương

09/07/1998

Nam

Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh y học

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2019

Anh A2

ƯDCNTT CB

 

Thôn Thị Tứ-xã Quang phục-huyện Tứ Kỳ-tỉnh Hải Dương

Thôn Thị Tứ-xã Quang phục-huyện Tứ Kỳ-tỉnh Hải Dương

Không

Kỹ thuật y

Đạt

 

7

Trương Mỹ Nhật

04/11/1997

Nữ

Cao đẳng Xét nghiệm y học

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

2019

TOEFL ITP 360 điểm

ƯDCNTT CB

 

Thôn An Thư-xã Đồng Quang-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Thôn An Thư-xã Đồng Quang-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Kỹ thuật y

Đạt

 

8

Tăng Thị Thương

17/03/1997

Nữ

Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

2019

Anh A2

ƯDCNTT CB

 

Thôn Đồng Bào-xã Gia Xuyên-thành phố Hải Dương-tỉnh Hải Dương

Thôn Đồng Bào-xã Gia Xuyên-thành phố Hải Dương-tỉnh Hải Dương

Không

Kỹ thuật y

Đạt

 

9

Bùi Quý Cường

25/09/1993

Nam

Cử nhân Xét nghiệm y học

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

2015

Anh B

THVP: B

 

Thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Kỹ thuật y

Đạt

 

10

Trịnh Thị Ngọc Hà

04/07/1997

Nữ

Cao đẳng Phục hồi chức năng

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2019

Anh A2

ƯDCNTT CB

 

Khu 7-thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Khu 7-thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Kỹ thuật y

Đạt

 

11

Phạm Thị Quỳnh Nga

25/02/1999

Nữ

Cao đẳng ngành Điều dưỡng

Trường Cao đẳng Y tế Hải  Dương

2020

TOEFL ITP 370 điểm

ƯDCNTT CB

 

Thôn An Tân-xã Gia Tân-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Thôn An Tân-xã Gia Tân-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Điều dưỡng

Đạt

 

12

Nguyễn Thanh Huyền

25/03/1997

Nữ

Cử nhân Điều dưỡng

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2020

TOEFL ITP 373 điểm

ƯDCNTT CB

 

Khu 7-thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Khu 7-thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Điều dưỡng

Đạt

 

13

Trần Thu Thủy Tiên

20/09/1998

Nữ

Cử nhân Điều dưỡng

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2020

TOEFL ITP 373 điểm

ƯDCNTT CB

 

xã Vũ Hội-huyện Vũ Thư-tỉnh Thái Bình

Xóm 6-xã Địch Quả-huyện Thanh Sơn-tỉnh Phú Thọ

Không

Điều dưỡng

Đạt

 

14

Đỗ Thị Nụ

29/03/1997

Nữ

Cao đẳng Điều dưỡng

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2018

Anh A2

ƯDCNTT CB

 

Thôn Trúc Lâm-xã Hoàng Diệu-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Thôn Trúc Lâm-xã Hoàng Diệu-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Điều dưỡng

Đạt

 

15

Đặng Thị Xuân Nghĩa

30/06/1999

Nữ

Cao đẳng Điều dưỡng

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2020

TOEFL ITP 370 điểm

ƯDCNTT CB

 

xã Minh Tân-huyện nam Sách-tỉnh Hải Dương

Số 35/68 Tuệ Tĩnh- khu 1, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Không

Điều dưỡng

Đạt

 

16

Lê Thị Phương Thảo

28/09/1998

Nữ

Cử nhân Điều dưỡng

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2020

TOEFL ITP 380 điểm

ƯDCNTT CB

 

Thôn Tằng Hạ-xã Gia Xuyên-thành phố Hải Dương-tỉnh Hải Dương

Thôn Tằng Hạ-xã Gia Xuyên-thành phố Hải Dương-tỉnh Hải Dương

Không

Điều dưỡng

Đạt

 

17

Trần Thị Thương

23/03/1997

Nữ

Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Điều dưỡng Nha khoa

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2021

TOEFL ITP 410 điểm

ƯDCNTT CB

 

Thôn Gồm-xã Quảng Nghiệp-huyện Tứ Kỳ-tỉnh Hải Dương

Thôn Gồm-xã Quảng Nghiệp-huyện Tứ Kỳ-tỉnh Hải Dương

Không

Điều dưỡng

Đạt

 

18

Đỗ Thị Hằng

15/09/1999

Nữ

Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Điều dưỡng Nha khoa

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2021

Anh bậc 2

ƯDCNTT CB

 

Khu 2-thị trấn Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương

Khu dân cư Tiên Sơn-phường Cộng Hòa-thành phố Chí Linh-tỉnh Hải Dương

Không

Điều dưỡng

Đạt

 

19

Nguyễn Thị Tâm

01/05/1994

Nữ

Cao đẳng Hộ sinh

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2016

Anh B

THVP: B

 

Thôn Đào Lâm-xã Đoàn Tùng-huyện Thanh Miện-tỉnh Hải Dương

Thôn Đào Lâm-xã Đoàn Tùng-huyện Thanh Miện-tỉnh Hải Dương

Không

Hộ sinh

Đạt

 

20

Đỗ Thị Hương

03/06/1997

Nữ

Cao đẳng Điều dưỡng

Trường Cao đẳng công nghệ và thương mại Hà Nội

2018

Anh A2

ƯDCNTT CB

 

Thôn Đông Trại-xã Đồng Quang-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Thôn Trịnh Thanh Vân-xã Yết Kiêu-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Điều dưỡng trạm y tế xã Đồng Quang

Đạt

 

21

Trần Thị Hồng Khuyến

29/09/1993

Nữ

Y sĩ

Trường Trung cấp y tế An Khánh

2013

Anh A2

ƯDCNTT CB

 

Thôn Đông Trại-xã Đồng Quang-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Thôn Trịnh Thanh Vân-xã Yết Kiêu-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Y sĩ trạm y tế xã Yết Kiêu

Đạt

 

22

Đoàn Thị Huyền

15/08/1995

Nữ

Cao đẳng Hộ sinh

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2017

Anh A2

ƯDCNTT CB

 

Thôn Bái Thượng-xã Toàn Thắng-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Thôn Nam Cầu-xã Phạm Trấn-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Hộ sinh Trạm y tế xã Phạm Trấn

Đạt

 

23

Nguyễn Thị Thu Trang

05/12/1999

Nữ

Cử nhân Hộ sinh

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

2021

TOEFL ITP 397 điểm

ƯDCNTT CB

 

Thôn Bình Đê-xã Gia Khánh-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Thôn Bình Đê-xã Gia Khánh-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Hộ sinh

Đạt

 

24

Nguyễn Thị Hà

10/06/1997

Nữ

Bác sĩ Y khoa

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2021

TOEFL ITP 393 điểm

ƯDCNTT CB

 

Thôn Khánh Mậu-xã Thanh Thủy-huyện Thanh Hà-tỉnh Hải Dương

Thôn Khánh Mậu-xã Thanh Thủy-huyện Thanh Hà-tỉnh Hải Dương

Không

Bác sĩ

Đạt

 

25

Trần Thị Hiền

14/08/1997

Nữ

Bác sĩ Y khoa

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2021

TOEFL ITP 393 điểm

ƯDCNTT CB

 

Khu I-Thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Khu I-Thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Bác sĩ

Đạt

 

26

Nguyễn Thị Thương

27/12/1997

Nữ

Bác sĩ Y khoa

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

2021

Anh B1

ƯDCNTT CB

 

Thôn Đồng Tái-xã Thống Kênh-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Thôn Đồng Tái-xã Thống Kênh-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Bác sĩ

Đạt

 

27

Đỗ Thị Thúy Quỳnh

14/11/1997

Nữ

Bác sĩ Y khoa

Trường Đại học Y dược Hải Phòng

2021

Anh B1

ƯDCNTT CB

 

Thôn Khăn-xã Yết Kiêu-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Thôn Khăn-xã Yết Kiêu-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Bác sĩ

Đạt

 

28

Nguyễn Thị Thu Hằng

07/12/1996

Nữ

Bác sĩ Y học dự phòng

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

2020

Anh A2

ƯDCNTT CB

 

Khu 4-thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Khu 4-thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Đào tạo-chỉ đạo tuyến

Đạt

 

29

Nguyễn Thùy Linh

11/05/1996

Nữ

Bác sĩ Răng hàm mặt

Trường Đại học Y dược Hải Phòng

2020

Anh A2

ƯDCNTT CB

 

Thôn Lương Lại-xã An Lương-huyện Thanh Hà-tỉnh Hải Dương

63/59 Bùi Thị Xuân-phường Lê Thanh Nghị-TP. Hải Dương-tỉnh Hải Dương

Không

Bác sĩ

Đạt

 

30

Nguyễn Thị Thúy

01/11/1996

Nữ

Bác sĩ Y khoa

Trường Đại học Y dược Hải Phòng

2021

Anh A2

ƯDCNTT CB

 

Thôn Quỳnh Huê-xã Thống Nhất-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Thôn Quỳnh Huê-xã Thống Nhất-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Bác sĩ

Đạt

 

31

Nguyễn Thị Phương Thảo

01/06/1998

Nữ

Cao đẳng Dược

Trường Cao đẳng Dược Trung ương-Hải Dương

2019

Anh A2

ƯDCNTT CB

 

Thôn Cộng Hòa-xã Gia Lương-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Khu 4-thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Dược

Đạt

 

32

Đinh Thị Hồng Ngọc

14/08/1999

Nữ

Cao đẳng ngành Dược

Trường Cao đẳng Dược Trung ương-Hải Dương

2020

TOEFL ITP 360 điểm

ƯDCNTT CB

 

KDC Ngà-thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

KDC Ngà-thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Dược

Đạt

 

33

Đoàn Thị Hiền

24/09/1992

Nữ

Cử nhân Việt Nam học

Trường Đại học sư phạm Hà Nội

2014

Anh B

THVP: B

Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe

Thôn Trịnh Thanh Vân-xã Yết Kiêu-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Thôn Hạ Bì-xã Yết Kiêu-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Công tác xã hội

Đạt

 

34

Vũ Thị Phương Anh

06/10/1994

Nữ

Cao đẳng Điều dưỡng

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

2016

Anh A2

ƯDCNTT CB

Bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số-KHHGĐ đạt chuẩn viên chức Dân số

Thôn An Thư-xã Đồng Quang-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Thôn An Thư-xã Đồng Quang-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Đồng Quang

Đạt

 

35

Lê Thị Huế

31/05/1994

Nữ

Cao đẳng Hộ sinh

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2017

Anh bậc 2

ƯDCNTT CB

 

Thôn Đông Cận-xã Tân Tiến-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Thôn An Tử-xã Khởi Nghĩa-huyện Tiên Lãng-Hải Phòng

Không

Hộ sinh

Đạt

 

36

Nguyễn Thị Toan

22/11/1988

Nữ

Cao đẳng Điều dưỡng

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2010

Anh A2

ƯDCNTT CB

 

Quán Đào-xã Tân Tiến-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Thôn Ngái-xã Quảng Nghiệp-huyện Tứ Kỳ-tỉnh Hải Dương

Không

Điều dưỡng trạm y tế xã Hồng Hưng

Đạt

 

37

Phí Thị Hà

30/06/1995

Nữ

Y sĩ

Trường Trung cấp Y tế Hải Dương

2016

Anh A2

ƯDCNTT CB

 

Thôn Đông Trại-xã Đồng Quang-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Thôn Đông Trại-xã Đồng Quang-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Không

Y sĩ trạm tế xã Đoàn Thượng

Đạt

 

38

Phạm Đình Huynh

01/10/1996

Nam

Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh y học

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2019

TOEFL ITP 357 điểm

ƯDCNTT CB

 

Thôn Thượng Bì 1, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Thôn Thượng Bì 1, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Không

Kỹ thuật Y

Đạt (đăng ký vị trí dự tuyển trình độ: Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học)

 

Số lượt xem: 449