TTYT huyện Gia Lộc tổ chức Lễ phát động "Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế".

(Cập nhật: 9/27/2019 10:09:41 AM )

Thực hiện chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về việc giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế, kế hoạch số 2389/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Thực hiện phong trào “ Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi nilon và sản phẩm từ nhựa dùng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Kế hoạch số 1387/KH-SYT ngày 14/8/2019 của Sở Y tế Hải Dương về việc “Giảm thiểu chất thải nhựa”, “Nói không với túi nilon, sản phẩm từ nhựa sử dụng 01 lần” tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ngày 20/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc tổ chức lễ phát động về "Thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong y tế" cho cán bộ VNYT tại TTYT huyện Gia Lộc. Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về nguy cơ ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, túi nilon. Vận động, kêu gọi mọi người thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon dùng một lần góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người và hệ sinh thái. Hướng tới không sử dụng túi nilon và các sản phẩm từ nhựa sử dụng 01 lần trong cơ sở y tế bằng việc thay thế sử dụng các sản phẩm có thể tiệt trùng, tái sử dụng hoặc làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường.

Tham dự buổi lễ có BSCKII Nguyễn Văn Ngọc – Giám đốc TTYT huyện Gia Lộc, Trưởng khoa và Điều dưỡng trưởng các khoa/phòng, các Trạm trưởng trạm y tế xã.

Quang cảnh buổi lễ .

          Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, BSCK II Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc TTYT huyện Gia Lộc kêu gọi các khoa/phòng, trạm y tế giảm dần và tiến tới không dùng các sản phẩm từ nhựa khó phân huỷ để hạn chế rác thải nhựa trong ngành Y tế.

          Đại diện các khoa, phòng, trạm y tế đã ký cam kết với Ban Giám đốc Trung tâm phải hạn chế tối đa các dụng cụ nhựa dùng 1 lần, nhựa khó phân huỷ, phải giảm thiểu ngay, giảm thiểu tối đa và tiến tới không dùng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong y tế. Ngoài ra các đơn vị kinh doanh dịch vụ tại trung tâm cũng phải ký cam kết tiết chế sử dụng các sản phẩm y tế, sinh hoạt làm từ nhựa.

 

Đoàn Hiền

Số lượt xem: 292