Giới thiệu ban Giám Đốc bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc

(Cập nhật: 8/16/2017 2:24:39 PM )

Bác sỹ Nguyễn Văn Ngọc - Giám Đốc

Bác sỹ Nguyễn Thành Lộc - PGĐ

 

Bệnh viện Gia Lộc