Quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Gia Lộc

(Cập nhật: 10/25/2017 4:00:32 PM )

I. QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH

 

II. SƠ ĐỒ KHU VỰC ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH, KHOA KHÁM BỆNH, CẬN LÂM SÀNG

Bệnh viện Gia Lộc