Đoàn kết, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid-19