BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019

(Cập nhật: 11/1/2019 4:08:26 PM )

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

Bệnh viện: --

Địa chỉ chi tiết: 56 Nguyễn Chế Nghĩa - Thị Trấn Gia Lộc - Hải Dương, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương

Số giấy phép hoạt động:12/HD-GPHD Ngày cấp: 04/9/2018

Tuyến trực thuộc: 3.Quận/Huyện

Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Hạng bệnh viện: Hạng II

Loại bệnh viện: Đa khoa

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 274 (Có hệ số: 295)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.28

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

1

13

30

38

1

83

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

1.20

15.66

36.14

45.78

1.20

83

Ngày.........tháng..........năm.........

 

V. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

- Thường xuyên cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
- Cơ sở vật chất phục vụ người bệnh được đảm bảo tốt hơn qua mỗi năm, không có người bệnh phải năm ghép
- Quyền lợi và lợi ích của người bệnh được đảm bảo khá tốt, ý kiến người bệnh được giải quyết kịp thời. Bệnh viện thường xuyên khảo sát đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp.
- Nhân lực bệnh viện được phát triển theo kế hoạch xây dựng, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, vị trí việc làm. Nhân lực thường xuyên được đào tạo đảm bảo chất lượng bền vững, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, môi trường làm việc được cải thiện tích cực.
- Chiến lược phát triển bệnh viện được xây dựng và công bố công khai.
- Hoạt động chuyên môn: Hồ sơ bệnh án toàn bệnh viện được quản lý và kiểm soát theo quy trình, quản lý tốt cơ sở dữ liễu và thông tin y tế; Áp dụng được một số quy trình kỹ thuật mới trong năm, có bổ sung phác đồ điều trị và quy trình chuyên môn, bước đầu thực hiện quy trình giám sát nội dung này tại các khoa lâm sàng; Thiết lập hệ thống chăm sóc sản khoa và sơ sinh đáp ứng yêu cầu người bệnh; Hoạt động điều dưỡng cơ bản thực hiện theo quy trình đã xây dựng, làm tốt các yêu cầu về theo dõi chăm sóc, tư vấn, giáo dục sức khỏe người bệnh.
- Hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn: Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện được thiết lập, chế độ giám sát theo quy trình xây dựng đảm bảo an toàn theo các quy định hiện hành.
- Hoạt động xét nghiệm: Khoa Xét nghiệm bước đầu thực hiện theo Quyết định 2429 của Bộ y tế, đã hoàn thiện việc xây dựng các quy trình kỹ thuật , duy trì đầy đủ chế độ nội kiểm, ngoại kiểm một cách thường xuyên.
- Hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị: Xây dựng kế hoạch hoạt động rõ ràng, dự trù và cung ứng thuốc, vật tư y tế kịp thời, có chất lượng. Các hoạt động thông tin thuốc, theo dõi và báo cáo ADR thực hiện thường xuyên. Cơ sở vật chất khoa Dược đáp ứng được tiêu chuẩn GSP.
- Hoạt động nghiên cứu khoa học: Đa số các đề tài có giá trị thực tiễn và được áp dụng.
- Hoạt động cải tiến chát lượng: Hệ thống QLCL được củng cố, có tổ chuyên trách QLCL đáp ứng được yêu cầu. Đã thực hiện việc đo lường và giám sát CTCL; Trong năm duy trì đều việc phòng ngừa sự cố và khắc phục; Chế độ đánh giá, báo cáo duy trì đều; Bệnh viện thực hiện việc công khai công bố chất lượng bệnh viện.
- Thực hiện đủ cam kết của năm 2018

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Trong qui trình tiếp đón người bệnh, khu khám bệnh chưa đảm bảo liên hoàn và trang thiết bị quạt, máy điều hòa đạt yêu cầu; Chưa triển khai được việc lấy số tự động tại các phòng khám bệnh, quy trình khám bệnh cho người bệnh quay trở lại các phòng khám sau khi làm cận lâm sàng chưa hoàn chỉnh.
- Nhiều buồng bệnh chưa đạt yêu cầu về ánh sáng, thông gió, nhiệt độ, vệ sinh và các trang thiết bị trong phòng; Việc tạm ứng, thanh toán viện phí cho người bệnh còn giải quyết thủ công, chậm.
- Chất lượng nguồn nhân lực chưa chuyên sâu để đáp ứng được một số DVKT chuyên sâu dẫn đến triển khai kỹ thuật theo phân tuyến chuyên môn còn đạt tỷ lệ hạn chế.
- Áp dụng triển khai kỹ thuật mới có số lượng còn thấp
- Chưa thực hiện được chăm sóc người bệnh toàn diện tại các khoa lâm sàng, chế độ chăm sóc dinh dưỡng chưa thực hiện được theo yêu cầu người bệnh.
- Hội đồng quản lý chất lượng hoạt động chủ yếu kiêm nhiệm, công tác giám sát chưa thực sự đảm bảo kiên tục và đạt hiệu quả cao.
- Báo cáo sự cố y khoa còn hạn chế, đặc biệt là báo cáo sai sót, sự cố tự nguyện.
- Đánh giá đo lường CTCL bệnh viện chưa thực sự có chiều sâu, đặc biệt là dự báo chất lượng còn chưa sát, chưa triển khai được đề án CTCL tại các khoa phòng.

VII. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

- Tiếp tục hoàn thiện quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh theo Quyết định 1313 của Bộ y tế.
- Tăng cường đào tạo nhân lực chuyên sâu.
- Nâng cáo chỉ số chất lượng, chú trọng chỉ số DVKT theo phân tuyến kỹ thuật.
- Triển khai đầy đủ quy trình giám sát thực hiện quy trình kỹ thuật chuyên môn.
- Thường xuyên cải tạo, nâng cấp chất lượng buồng bệnh, môi trường bệnh viện Xanh-Sạch-Đẹp.

VIII. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

1. Tổ chức chỉ đạo, giám sát:
- Hội đồng QL CLBV chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và quy chế giám sát thực hiện kế hoạch theo tháng, quý, năm
- Tổ QLCL BV chịu trách nhiệm chỉ đạo vào giám sát các khoa, phòng xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch theo tháng, quý, năm
- Thường xuyên duy trì mối liên lạc trong hội đồng QLCL, tổ QLCL, mạng lưới QLCL kịp thời đề xuất nội dung để hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ
2. Chế độ báo cáo:
- Các khoa, phòng thực hiện báo cáo hàng tháng, quý đến phòng QLCL BV
- Bệnh viện thực hiện báo cáo Sở y tế, Bộ y tế theo quý, năm.
3. Lộ trình:
- Đánh giá và xây dựng kế hoạch CTCL hàng năm.
- Xây dựng đề án CTCL bệnh viện 5 năm và hàng năm.
- Xây dựng đề án CTCL thí điểm cho 3 khoa, phòng năm 2020 ,

IX. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

1.Từng bước thay đổi hoàn thiện theo tiêu chí nâng cao chất lượng bệnh viện
2 .Duy trì trên 70 phần trăm các tiêu chí đạt trên mức 3 năm 2020
3.Thực hiện được 1 tiêu chí mức 5
4.Hoàn thiện cải tiến các tiêu chí mức 2 lên mức 3 ít nhất 5 phần trăm so với năm 2019

Ngày.........tháng..........năm.........

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN
(ký tên)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(ký tên và đóng dấu)

Đoàn Hiền

Số lượt xem: 1310