Một số quy trình bệnh viện Bạch Mai

(Cập nhật: 8/22/2017 2:42:29 PM )

Các quy trình của BV Bạch Mai,hiện tại có tương đối đầy đủ theo danh mục này. Các khoa phòng cá nhân cần kham khảo, liên hệ với Bs Trịnh Đình Toán-Phòng KHTH Để có tài liệu cụ thế.

DANH MỤC VĂN BẢN 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số ...... ngày...../...../ 2010)

STT

TÊN VĂN BẢN

MÃ HIỆU

I. Văn bản hệ thống chất lượng

01

Chính sách và mục tiêu chất lượng bệnh viện

 

02

Sổ tay chất lượng

 

03

Quy trình quản lý tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL)

QT.01.HT

04

Quy trình quản lý hồ sơ HTQLCL

QT.02.HT

05

Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng

QT.03.HT

06

Quy trình cải tiến HTQLCL

QT.04.HT

II.Quy trình tác nghiệp quản lý chung toàn bệnh viện

01

Quy trình xử lý công văn đi và đến tại Bệnh viện

Bạch mai

QT.05.HT

02

Quy trình thanh toán chi phí

QT.06.HT

03

Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại của bệnh nhân

QT.07.HT

04

Quy trình đánh giá sự hài lòng của người bệnh

QT.08.HT

05

Quy trình tuyển dụng lao động

QT.09.HT

06

Quy trình đào tạo cho cán bộ nhân viên bệnh viện

QT.10.HT

07

Quy trình quản lý, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị

QT.11.HT

08

Quy trình quản lý vật tư trang thiết bị y tế

QT.12.HT

 

Quy trình quản lý công tác trực tại bệnh viện

QT.13.HT

09

Quy trình tiếp đón, khám bệnh và chăm sóc bệnh nhân nội trú

QT.14.HT

10

Quy trình bình bệnh án

QT.15.HT

11

Quy trình tổ chức hội chẩn chuyên môn

QT.16.HT

12

Quy trình xử lý sai sót chuyên môn

QT.17.HT

13

Quy trình kiểm thảo tử vong

QT.18.HT

14

Quy trình lập kế hoạch

QT.19.HT

15

Quy trình xây dựng và cập nhật tài liệu chuyên môn

QT.20.HT

16

Quy trình tổ chức họp, hội thảo, hội nghị chuyên môn kỹ thuật

QT.21.HT

III. Phòng  KHTH

01

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu

 

02

Quy định chức năng, nhiệm vụ và phân công công việc tại phòng KHTH

QĐ.01.KHTH

03

Quy trình lưu trữ hồ sơ bệnh án nội trú

QT.01.KHTH

04

Quy trình trích sao hồ sơ bệnh án nội trú

QT.02.KHTH

05

Quy trình báo cáo dịch

QT.03.KHTH

06

Quy trình điều động đội cấp cứu ngoại viện

QT.04.KHTH

07

Quy trình kiểm tra công tác chuyên môn các khoa lâm sàng thường quy

QT.05.KHTH

08

Quy trình đăng ký, phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

QT.06.KHTH

IV. Phòng  TCCB

01

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu của đơn vị

 

02

Quy định chức năng, nhiệm vụ và phân công công việc tại phòng tổ chức cán bộ

QĐ.01.TCCB

03

Quy trình đào tạo cán bộ, viên chức tại Bệnh viện Bạch mai

QT.01.TCCB

04

Quy trình cử cán bộ viên chức đi công tác và học tập trong và ngoài nước

QT.02.TCCB

05

Quy trình xét thi đua, khen thưởng tại Bệnh viện

Bạch mai

QT.03.TCCB

V. Phòng Tài chính kế toán

01

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu

 

02

Quy định chức năng, nhiệm vụ và phân công công việc tại phòng tài chính kế toán

QĐ.01.TCKT

03

Quy trình thu và nộp viện phí

QT.01.TCKT

04

Quy trình hoàn trả viện phí cho bệnh nhân

QT.02.TCKT

05

Quy trình kiểm tra, lưu trữ tài liệu kế toán

QT.03.TCKT

06

Quy trình quyết toán tự chủ tài chính các Viện, Trung tâm và khoa.

QT.04.TCKT

07

Quy trình hạch toán kế toán, báo cáo và phân tích báo cáo kế toán

QT.05.TCKT

08

Quy trình kiểm kê TSCĐ, hàng hóa, vốn bằng tiền

QT.06.TCKT

VI. Phòng  y tá điều dưỡng

01

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu

 

02

Phân công công việc và quy định trách nhiệm quyền hạn các vị trí tại phòng điều dưỡng

QĐ.01.ĐD

03

Quy trình kiểm tra và đánh giá công tác điều dưỡng tại đơn vị

QT.01.ĐD

04

Quy trình đào tạo định hướng cho điều dưỡng

QT.02.ĐD

05

Hướng dẫn bàn giao trực điều dưỡng tại khoa

HD.01.ĐD

06

Quy trình bình phiếu chăm sóc

QT.03.ĐD

07

Hướng dẫn thực hiện tiêm an toàn

HD.02.ĐD

VII. Phòng vật tư thiết bị y tế

01

Mục tiêu chất lượng của phòng vật tư y tế và kế hoạch thực hiện

 

02

Quy định phân công công việc và trách nhiệm quyền hạn các vị trí  tại phòng vật tư thiết bị y tế.

QĐ.01.VT

03

Quy trình quản lý vật tư tiêu hao y tế

QT.01.VT

04

Quy định quản lý thiết bị yêu cầu kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra định kỳ.

QĐ.02.VT

VIII. Phòng Hành chính quản trị

01

Mục tiêu chất lượng của phòng hành chính quản trị và kế hoạch thực hiện mục tiêu

 

02

Quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công công viêc tại phòng Hành chính quản trị.

QĐ.01.HCQT

03

Quy trình sửa chữa khắc phục sự cố

QT.01.HCQT

04

Quy trình cấp phát hàng bảo hộ và văn phòng phẩm

QT.02.HCQT

IX. Khoa Dược

01

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu

 

02

Quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công công việc tại khoa Dược.

QĐ.01.DUOC

03

Quy định quản lý kho Dược

QĐ.02.DUOC

04

Quy trình đấu thầu mua thuốc và hóa chất sinh phẩm

QT.01.DUOC

05

Quy trình lập dự trù, nhận thuốc và kiểm soát chất lượng thuốc tại kho Dược

QT.02.DUOC

06

Quy trình duyệt thuốc và cấp phát thuốc

QT.03.DUOC

07

Quy trình kiểm tra dược chính

QT.04.DUOC

08

Quy trình quản lý tủ thuốc trực

QT.05.DUOC

09

Quy trình thực hành Dược lâm sàng

QT.06.DUOC

X. Khoa Hô Hấp

01

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu

 

02

Quy định trách nhiệm quyền hạn các vị trí và phân công công việc khoa Hô hấp

QĐ.01.HH

03

Quy trình giao ban bác sĩ

QT.01.HH

04

Quy trình thanh toán ra viện

QT.02.HH

05

Quy định quản lý thuốc tủ trực

QĐ.02.HH

06

Quy trình khám chẩn đoán và điều trị  viêm phổi

QT.03.HH

07

Quy trình khám chẩn đoán và điều trị  bệnh phổi

QT.04.HH

 

tắc nghẽn mạn tính

 

 

 

08

Quy trình khám chẩn đoán và điều trị  ung thư phổi

QT.05.HH

09

Quy trình khám chẩn đoán và điều trị  tràn dịch màng phổi

QT.06.HH

10

Quy trình chọc dịch màng phổi

QT.07.HH

11

Quy trình sinh thiết màng phổi mù

QT.08.HH

12

Quy trình nội soi phế quản ống mềm

QT.09.HH

13

Quy trình đo chức năng hô hấp và làm test

HPPQ

QT.10.HH

14

Quy trình rửa và bảo quản hệ thống nội soi phế quản

QT.11.HH

XI. Khoa Tiêu hóa

01

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu

 

02

Quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công công viêc tại khoa Tiêu Hóa.

QĐ.01.TH

03

Quy trình điều dưỡng trưởng khoa đi buồng

QT.01.TH

04

Quy trình giao ban  điều dưỡng

QT.02.TH

05

Quy trình kỹ thuật chọc hút tế bào khối u gan dưới hướng dẫn siêu âm

QT.03.TH

06

Quy trình kỹ thuật chọc hút áp xe gan  dưới hướng dẫn siêu âm

QT.04.TH

07

Quy trình kỹ thuật sinh thiết gan  dưới hướng dẫn siêu âm

QT.05.TH

08

Quy trình kỹ thuật đốt sóng cao tần khối u gan

QT.06.TH

09

Quy trình kỹ thuật soi dạ dày - đại tràng tiền mê

QT.07.TH

XII. Khoa  Cơ Xương Khớp

01

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu

 

02

Quy định chức năng nhiệm vụ và phân công công việc tại khoa Cơ Xương Khớp

QĐ.01.CXK

03

Quy  định  quản lý sổ sách tại các khoa phòng

QĐ.02.CXK

04

Quy  định  kiểm tra vệ sinh tại khoa lâm sàng

QĐ.03.CXK

05

Quy  định cho thuốc bệnh nhân nội trú

QĐ.04.CXK

06

Quy  định  lĩnh thuốc của các khoa lâm sàng

QĐ.05.CXK

07

Quy định chia thuốc theo nhóm làm việc tại các khoa lâm sàng

QĐ.06.CXK

08

Quy  định chia, phát thuốc đến tay bệnh nhân

QĐ.07.CXK

09

Quy trình kỹ thuật tiêm khớp và phần mềm quanh khớp

QT.01.CXK

10

Quy trình kỹ thuật  sinh thiết phần mềm dưới hướng dẫn của SA

QT.02.CXK

XIII. Kho a Chẩn đoán hình ảnh

01

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu

 

02

Quy định phân công công việc và trách nhiệm quyền hạn các vị trí tại khoa

QĐ.01.CĐHA

03

Quy trình tiếp đón bệnh nhân của khoa CĐHA

QT.01.CĐHA

04

Quy trình chụp cắt lớp vi tính

QT.02.CĐHA

05

Quy trình chụp cộng hưởng từ

QT.03.CĐHA

06

Quy trình chụp x quang thường quy

QT.04.CĐHA

XIV. Kho a Thăm dò chức năng

01

Mục tiêu chất lượng của đơn vị và kế hoạch thực hiện mục tiêu.

 

02

Quy định chức năng, nhiệm vụ và phân công công việc tại khoa Thăm dò chức năng.

QĐ.01.TDCN

03

Quy trình nhận trực

QT.01.TDCN

04

Quy trình khử khuẩn máy nội soi ống mềm

QT.02.TDCN

05

Quy trình kĩ thuật chụp mật tụy ngược dòng qua nội soi (ERCP)

QT.03.TDCN

06

Quy trình kĩ thuật nội soi dạ dày

QT.04.TDCN

07

Quy trình kĩ thuật nội soi đại tràng và trực tràng

QT.05.TDCN

XV.Khoa dinh dưỡng

01

Mục tiêu chất lượng khoa dinh dưỡng và kế hoạch thực hiện mục tiêu.

 

02

Quy định phân công công việc và trách nhiệm quyền hạn các vị trí tại khoa

QĐ.01.DD

03

Quy trình báo ăn và cung cấp xuất ăn cho người bệnh nằm nội trú

QT.01.DD

04

Quy trình giám sát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tại bệnh viện

QT.02.DD

05

Quy trình, nhiệm vụ của người giám sát việc thực hiện chế độ ăn, uống cho người bệnh nội trú

QT.03.DD

06

Quy trình thanh toán chế độ ăn, uống của người bệnh nằm viện

QT.04.DD

07

Quy trình tư vấn dinh dưỡng

QT.05.DD

08

Quy định sử dụng dụng cụ và trang thiết bị của đơn vị dịch vụ ăn uống trong bệnh viện

QĐ.02.DD

09

Quy định sử dụng cơ sở vật chất của đơn vị dịch

QĐ.03.DD

 

vụ ăn uống trong bệnh viện

 

10

Quy định sử dụng nhân lực của đơn vị dịch vụ ăn uống trong bệnh viện

QĐ.04.DD

XVI. Kho a chống nhiễm khuẩn

01

Mục tiêu chất lượng của đơn vị và kế hoạch thực hiện mục tiêu.

 

02

Quy định phân công công việc và trách nhiệm quyền hạn các vị trí tại khoa

QĐ.01.KSNK

03

Quy trình quản lý tập trung đồ vải y tế

QT.01.KSNK

04

Quy trình quản lý tập trung dụng cụ y tế

QT.02.KSNK

05

Quy trình quản lý bông, băng, gạc và hóa chất khử khuẩn

QT.03.KSNK

06

Quy trình quản lý chất thải rắn y tế

QT.04.KSNK

07

Quy trình triển khai vệ sinh tay trong bệnh viện

QT.05.KSNK

08

Quy trình kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

QT.06.KSNK

09

Quy trình giám sát vi sinh môi trường bệnh viện

QT.07.KSNK

Admin

Số lượt xem: 22395