Hội nghị bổ nhiệm giám đốc trung tâm y tế huyện Gia Lộc

(Cập nhật: 9/13/2018 8:55:46 AM )

 

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc trực thuộc Sở Y tế.

Ngày 24/08/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ký ban hành Quyết định số 3068/QĐ-UBND bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc trực thuộc Sở Y tế đối với ông Nguyễn Văn Ngọc.

Theo Quyết định, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc, sinh ngày 10 Tháng 07 năm 1963 - Giám đốc BVĐK huyện Gia Lộc giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc sau khi thực hiện sát nhập BVĐK huyện Gia Lộc và trung tâm y tế huyện Gia Lộc (nay là trung tâm y tế huyện Gia Lộc) trực thuộc Sở Y tế.

Một số hình ảnh của buổi lễ.

 

 

 

 

Đoàn Hiền

Số lượt xem: 1584