BVĐK Gia lộc tiến hành kiểm tra chất lượng bệnh viện đa khoa thành phố Hải Dương năm 2017

(Cập nhật: 12/8/2017 2:54:33 PM )

Thực hiện kế hoạch số 1202/KH-SYT ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Sở y tế về kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tỉnh Hải Dương năm 2017. Bệnh viện đa huyện Gia Lộc thành lập đoàn kiểm tra gồm 11 thành viên do ông Nguyễn Văn Ngọc giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn; cùng với đoàn giám sát của Sở y tế do bà Nguyễn Thị Trung Chính, TP Nghiệp vụ Y làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện đa khoa thành phố Hải Dương.

Với mục đích kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, tình hình cung cấp dịch vụ và thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh. Đoàn kiểm tra đã làm việc khẩn trương và tích cực sau thời gian làm việc 1 ngày bằng các phương pháp quan sát thực địa, kiểm tra văn bản, phỏng vấn đoàn kiểm tra đã đánh giá khách quan trung thực và chính xác chất lượng bệnh viện đa khoa thành phố dựa trên bộ tiêu chí 83 tiêu chí phiên bản 2.0 do Bộ y tế ban hành đạt 240 và trung bình đạt 2.89 điểm trong đó không có tiêu chí đạt mức 1; 19 tiêu chí đạt mức 2 chiếm 22.89%; 54 tiêu chí đạt mức 3 chiếm 65.06%; 10 tiêu chí đạt mức 4 chiếm 12.05%; 0 có tiêu chí đạt mức 5.

 

Đoàn Hiền

Số lượt xem: 1167