Thực hiện giá dịch vụ viện phí theo thông tư 02 đối với bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế

(Cập nhật: 10/18/2017 10:23:38 AM )