Thông báo nghỉ lễ quốc khánh 2-9

(Cập nhật: 8/31/2018 10:21:33 AM )

Thông báo lịch nghỉ lễ quốc khánh 2-9

Bệnh viện nghỉ lễ trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 01/09/2018 đến hết ngày 03/09/2018. Bệnh nhân cấp cứu vui lòng đến buồng A101, tầng 1, nhà A (phòng trực cấp cứu).