Tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ viên chức, người lao động của đơn vị.

(Cập nhật: 8/26/2022 10:06:30 AM )

     Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc phối hợp với Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) – Công an tỉnh Hải Dương tổ chức huấn luyện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ viên chức, người lao động của đơn vị.

     Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, người lao động đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng như hiệu lực, hiệu quả về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong đơn vị, kiên quyết không để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, trật tự xã hội trên địa bàn.

Ngày 17 tháng 8 năm 2022 Trung tâm Y tế Gia Lộc phối hợp với Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) – Công an tỉnh Hải Dương tổ chức huấn luyện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 35 học viên là viên chức, người lao động của Trung tâm. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được cán bộ phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương hướng dẫn các văn bản quy định nghiệp vụ PCCC&CNCH; quán triệt nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; cách thức sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương PCCC&CNCH được trang bị cho đơn vị; thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy và cứu người bị nạn.

     Lớp tập huấn nhằm trang bị cho viên chức, người lao động Trung tâm những kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH; rèn luyện khả năng xử lý tình huống do cháy nổ gây ra;  phát huy hiệu quả công tác PCCC theo phương châm 4 tại chỗ; tham gia chữa cháy kịp thời, tổ chức cứu nạn, cứu hộ có hiệu quả góp phần đảm bảo an toàn PCCC cho đơn vị. 

Số lượt xem: 265