Bệnh viện đa khoa Gia Lộc tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022

(Cập nhật: 9/15/2017 9:32:58 AM )

Vừa qua, Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới.

Trong buổi chiều ngày 15/09/2017, Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới.

 
  Toàn cảnh Đại hội 

 Về dự Đại hội, về phía khách mời có ông Phạm Đức Hiệp - Chủ tịch Công đoàn Ngành y tế Hải Dương, ông Phạm Hữu Thanh - Phó Giám đốc Sở y tế Hải Dương, về phía Bệnh viện có Đ/c Nguyễn Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc và 62 đại biểu đoàn viên công đoàn tham dự.

Đ/c Phạm Đức Hiệp và đ/c Phạm Hữu Thanh tặng hoa chức mừng Đại Hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Đức Hiệp - Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hải Dương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn Bệnh viện nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí phát biểu đóng góp một số ý kiến với Đại hội: "Cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bệnh viện, chủ động phối hợp với Ban Giám đốc triển khai hiệu quả các nội dung đổi mới căn bản toàn diện về xã hội hóa trong ngành y tế, cần phân chia từng mảng công việc cho từng cán bộ phụ trách trong tổ công đoàn: văn nghệ - TDTT, sáng kiến kỹ thuật, thăm hỏi…. cán bộ nào mạnh ở mảng nào thì phân công phụ trách mảng đó, cụ thể hóa các mục tiêu và nhiệm vụ gắn trách nhiệm với quyền lợi vào mỗi cá nhân, để từ đó tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của khoa, phòng mình và lấy đó làm căn cứ bình xét công đoàn xuất sắc”.

 

 Đ/c Phạm Đức Hiệp - Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hải Dương phát biểu tại Đại hội

 Phát biểu tại Đại hội, Đ/c Nguyễn Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện biểu dương những thành tích Công đoàn Bệnh viện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời hoàn toàn nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới được Ban Chấp hành trình bày trước Đại hội. Bên cạnh đó, Giám đốc cũng đánh giá cao vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện và 16 tổ công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, Lãnh đạo Bệnh viện kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 vào thực tiễn; cần đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín của cán bộ công đoàn, tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn Bệnh viện nhiệm kỳ mới cần bám sát mục tiêu phát triển của Bệnh viện để tham gia, đóng góp, xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển.

 

Đ/c Nguyễn Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, đoàn viên công đoàn đã nhất trí cao về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 7 đồng chí.

 
Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

 Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc đã diễn ra và đạt được thành công tốt đẹp, tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn ngành y tế Hải Dương, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, chăm lo và cải thiện đời sống CBVC-LĐ, xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển bền vững.

Đoàn Hiền

Số lượt xem: 2843