Bệnh viện đa khoa huyện Gia lộc tổ chức lớp truyền thông về tác hại thuốc lá

(Cập nhật: 11/24/2017 8:44:47 AM )

Chiều qua Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Hải Dương vừa tổ chức lớp truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, nhân viên, người bệnh, người nhà người bệnh tại BVĐK Gia Lộc. Tại lớp truyền thông, nhân viên cũng như người bệnh của bệnh viện đã được nghe truyền thông viên của trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh khuyến cáo về các tác hại của hút thuốc và hút thuốc lá thụ động; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định về xử phạt hành chính trong phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Lớp tập huấn đã bổ sung thêm kiến thức về tác hại của thuốc lá, các bước xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc lá, hạn chế được nguy cơ cháy nổ do việc hút thuốc, tàn thuốc gây ra tại cơ quan, đặc biệt với môi trường bệnh viện – nơi điều trị và chăm sóc sức khỏe của mọi người.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Đoàn Hiền

Số lượt xem: 1002