Triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử QR-code qua phần mềm Vietnam Health Declaration (VHD)

(Cập nhật: 3/5/2021 10:59:20 AM )

         Trong 02 ngày, 4,5/3/2021, TTYT Gia Lộc đã tiến hành tập huấn về việc triển khai thực hiện khai báo y tế điện từ qua mã QR-Code qua phần mềm Vietnam Health Declaration (VHD) cho tất cả các Trưởng khoa/phòng, trạm trưởng các TYT xã.

          Người dân khi đến khám bệnh tại TTYT Gia Lộc đều sẽ được thực hiện việc quét mã QR-Code. Mục đích của việc thực hiện khai báo y tế điện tử QR-code qua Vietnam Health Declaration là để phục vụ người dân có thể “Khai báo y tế” trong quá trình ĐI VÀ ĐẾN hay còn gọi là “CHECK-IN/CHECK-OUT” Y TẾ bằng MÃ QR-CODE tại TTYT huyện Gia Lộc và yêu cầu khai báo theo Quy định của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid19/ Bộ y tế. 

          Cũng qua đây, Việc khai báo này giúp hỗ trợ trong công tác giám sát người dân khi đến và đi trong địa bàn, tại TTYT Gia Lộc và các cơ quan đơn vị khác.

Số lượt xem: 652