TTYT huyện Gia Lộc tiến hành kiểm tra, đánh giá cuối năm.

(Cập nhật: 11/19/2018 2:22:11 PM )

Thực hiện Kế hoạch số 1216/KH-SYT ngày 29/10/2018 của Sở Y tế Hải Dương về kiểm tra, đánh giá công tác y tế tỉnh Hải Dương năm 2018. Trung tâm y tế huyện Gia Lộc thành lập đoàn kiểm tra gồm 11 thành viên do ông Nguyễn Văn Ngọc giám đốc trung tâm làm trưởng đoàn; cùng với đoàn giám sát của Sở y tế do bà Nguyễn Thị Trung Chính, TP Nghiệp vụ Y làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng. Đoàn kiểm tra chia thành 3 nhóm: điều trị, hệ dự phòng và công tác dân số - KHHGĐ

Với mục đích kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, tình hình cung cấp dịch vụ và thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, công tác y tế dự phòng, công tác dân số KHHGD tại trung tâm huyện Cẩm Giàng. Đoàn kiểm tra đã làm việc khẩn trương và tích cực sau thời gian làm việc 1/2 ngày bằng các phương pháp quan sát thực địa, kiểm tra văn bản, phỏng vấn đoàn kiểm tra đã đánh giá khách quan trung thực và chính xác chất lượng trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng dựa trên bộ tiêu chí 83 tiêu chí phiên bản 2.0 do Bộ y tế ban hành đạt 250 và trung bình đạt 3.00 điểm.

 

Đoàn Hiền

Số lượt xem: 764