Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm 2019 tại Trung tâm y tế huyện Gia Lộc

(Cập nhật: 11/11/2019 10:07:33 AM )

     Vừa qua, đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện do Đ/c Trương Văn Thạo – Giám đốc TTYT Thành phố Hải Dương - Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại TTYT huyện Gia Lộc năm 2019.

     Năm nay, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện đánh giá chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí. Mục đích của việc kiểm tra bệnh viện là để đánh giá thực trạng chất lượng bệnh viện sau một năm hoạt động. Trên cơ sở đó, đưa ra những điểm mạnh của đơn vị để tiếp tục phát huy, đồng thời cũng tìm ra những hạn chế cần khắc phục để có kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện.

     Nội dung kiểm tra tại TTYT Gia Lộc bao gồm: Hướng dẫn, đón tiếp, cấp cứu người bệnh; nghiên cứu khoa học; thiết lập hệ thống và xây dựng triển khai kê hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện; phòng ngừa sai sót, sự cố và cách khắc phục; đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng; nhân sự tổng hợp, cơ cấu tổ chức bệnh viện; số lượng và cơ cấu nhân lực; chất lượng nguồn nhân lực; chế độ đãi ngộ và điều kiện môi trường làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm tra số liệu hoạt động tài chính; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh; an ninh, trật tự an toàn cháy nổ; quản lý hồ sơ bệnh án; kiểm kê thuốc trong bệnh viện; quản lý cung ứng và sử dụng thuốc; môi trường chăm sóc người bệnh; quyền và lợi ích của người bệnh; phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn; tiêu chí đặc thù chuyên khoa...

     Sau khi tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận xét: Trung tâm có đủ nhân lực được đào tạo chuyên môn phù hợp, đáp ứng các quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, đảm bảo đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế cho công tác khám, chữa bệnh. Trung tâm được đánh giá đã có nhiều cố gắng tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch được giao và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, khang trang; Cảnh quan, vệ sinh môi trường bệnh viện đảm bảo sạch đẹp. Trang thiết bị đáp ứng việc triển khai các kỹ thuật chuyên môn theo phạm vi được phê duyệt… Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng công bố kết quả đánh giá theo bộ 83 tiêu chí: TTYT Gia Lộc đạt 3,21 điểm.

     Bs Nguyễn Thị Trung Chính – Trưởng Phòng nghiệp vụ y –Sở Y tế, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận kết quả đánh giá chất lượng tại TTYT Gia Lộc là chính xác, minh bạch và khách quan. Đồng thời cũng đánh giá cao những kết quả mà TTYT Gia Lộc đã đạt được trong năm, bên cạnh đó cũng đề nghị tới TTYT khắc phục những tồn tại và có giải pháp ưu tiên để cải thiện, nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

     Bs Nguyễn Văn Ngọc – Giám đốc Trung tâm thay mặt đơn vị tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát và nêu cao quan điểm trong năm 2020, Trung tâm y tế Gia Lộc sẽ tăng cường công tác Cải tiến chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế , tăng cường chất lượng trong công tác Khám, chữa bệnh để phục vụ người bệnh một cách tốt nhất.

Đoàn Hiền

Số lượt xem: 701