THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức  của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc năm 2021

(Cập nhật: 11/4/2021 8:56:28 AM )

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

TTYT HUYỆN GIA LỘC

 

 
 
 

Số: 89/TB-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Gia Lộc, ngày 02 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức

 của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc năm 2021

 

 
 
 

Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-TTYT ngày 02/11/2021 của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021 xét tuyển viên chức TTYT huyện Gia Lộc;

TTYT huyện Gia Lộc thông báo kết quả trúng tuyển viên chức đối với 36 (ba mươi sáu) thí sinh đã tham dự kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc năm 2021.

(Có danh sách kèm theo)

Mọi chi tiết liên hệ tại Phòng Tổ chức Hành chính – TTYT huyện Gia Lộc (giờ hành chính), địa chỉ: số 56 Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 02206.271.774./.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Bs. Nguyễn Văn Ngọc

 

 

TTYT HUYỆN GIA LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
 

 

     
     

Gia Lộc, ngày 02 tháng 11 năm 2021

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI TTYT HUYỆN GIA LỘC NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số 89/TB-TTYT ngày 02/11/2021 của TTYT huyện Gia Lộc)

 
               

Số báo danh

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Địa chỉ thường trú

Trình độ chuyên môn, đào tạo

Vị trí việc làm đăng ký xét tuyển

Đối tượng ưu tiên

 
 

1

Vũ Thị Phương Anh

06/10/1994

Thôn An Thư-xã Đồng Quang-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Điều dưỡng

Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Đồng Quang

Không

 

2

Bùi Quý Cường

25/09/1993

Thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Cử nhân Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y

Không

 

3

Lê Thị Dinh

16/11/1997

Số nhà 19 thôn Cao Duệ-xã Nhật Tân-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Phục hồi chức năng

Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Nhật Tân

Không

 

4

Vũ Thanh Giang

29/11/1994

Khu 1-phường Phú Thứ-Thị xã Kinh Môn-Hải Dương

Cao đẳng Dược

Dược

Không

 

5

Trịnh Thị Ngọc Hà

04/07/1997

Khu 7-thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Phục hồi chức năng

Kỹ thuật y

Không

 

6

Nguyễn Thị Hà

10/06/1997

Thôn Khánh Mậu-xã Thanh Thủy-huyện Thanh Hà-tỉnh Hải Dương

Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ

Không

 

7

Phí Thị Hà

30/06/1995

Thôn Đông Trại-xã Đồng Quang-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Y sĩ

Y sĩ trạm tế xã Đoàn Thượng

Không

 

8

Đỗ Thị Hằng

15/09/1999

Khu dân cư Tiên Sơn-phường Cộng Hòa-thành phố Chí Linh-tỉnh Hải Dương

Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Điều dưỡng Nha khoa

Điều dưỡng

Không

 

9

Nguyễn Thị Thu Hằng

07/12/1996

Khu 4-thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Bác sĩ Y học dự phòng

Đào tạo-chỉ đạo tuyến

Không

 

10

Trần Thị Hiền

14/08/1997

Khu I-Thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ

Không

 

11

Đoàn Thị Hiền

24/09/1992

Thôn Hạ Bì-xã Yết Kiêu-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Cử nhân Việt Nam học

Công tác xã hội

Không

 

12

Đoàn Duy Hoàn

20/07/1996

Thôn Chuối- xã Lê Lợi-huyện Gia Lộc- tỉnh Hải Dương

Y sĩ

Y sĩ Trạm y tế thị trấn Gia Lộc

Không

 

13

Nguyễn Thanh Huyền

25/03/1997

Khu 7-thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng

Không

 

14

Đoàn Thị Huyền

15/08/1995

Thôn Nam Cầu-xã Phạm Trấn-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Hộ sinh

Hộ sinh Trạm y tế xã Phạm Trấn

Không

 

15

Đỗ Thị Hương

03/06/1997

Thôn Trịnh Thanh Vân-xã Yết Kiêu-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng trạm y tế xã Đồng Quang

Không

 

16

Trần Thị Hồng Khuyến

29/09/1993

Thôn Trịnh Thanh Vân-xã Yết Kiêu-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Y sĩ

Y sĩ trạm y tế xã Yết Kiêu

Không

 

17

Nguyễn Thùy Linh

11/05/1996

63/59 Bùi Thị Xuân-phường Lê Thanh Nghị-TP. Hải Dương-tỉnh Hải Dương

Bác sĩ Răng hàm mặt

Bác sĩ

Không

 

18

Đỗ Thị Nụ

29/03/1997

Thôn Trúc Lâm-xã Hoàng Diệu-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng

Không

 

19

Phạm Thị Quỳnh Nga

25/02/1999

Thôn An Tân-xã Gia Tân-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Cao đẳng ngành Điều dưỡng

Điều dưỡng

Không

 

20

Đặng Thị Xuân Nghĩa

30/06/1999

Số 35/68 Tuệ Tĩnh- khu 1, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng

Không

 

21

Đinh Thị Hồng Ngọc

14/08/1999

KDC Ngà-thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Cao đẳng ngành Dược

Dược

Không

 

22

Trương Mỹ Nhật

04/11/1997

Thôn An Thư-xã Đồng Quang-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y

Không

 

23

Trần Hải Phúc

08/02/1997

Thôn Gồm-xã Quảng Nghiệp-huyện Tứ Kỳ-tỉnh Hải Dương

Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ

Không

 

24

Nguyễn Thế Phương

09/07/1998

Thôn Thị Tứ-xã Quang phục-huyện Tứ Kỳ-tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh y học

Kỹ thuật y

Không

 

25

Đỗ Thị Thúy Quỳnh

14/11/1997

Thôn Khăn-xã Yết Kiêu-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ

Không

 

26

Nguyễn Thị Tâm

01/05/1994

Thôn Đào Lâm-xã Đoàn Tùng-huyện Thanh Miện-tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Hộ sinh

Hộ sinh

Không

 

27

Trần Thu Thủy Tiên

20/09/1998

Xóm 6-xã Địch Quả-huyện Thanh Sơn-tỉnh Phú Thọ

Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng

Không

 

28

Nguyễn Thị Toan

22/11/1988

Thôn Ngái-xã Quảng Nghiệp-huyện Tứ Kỳ-tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng trạm y tế xã Hồng Hưng

Không

 

29

Phạm Văn Thái

09/02/1996

Thôn Huyền Bủa-xã Yết Kiêu-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ

Không

 

30

Lê Thị Phương Thảo

28/09/1998

Thôn Tằng Hạ-xã Gia Xuyên-thành phố Hải Dương-tỉnh Hải Dương

Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng

Không

 

31

Nguyễn Thị Phương Thảo

01/06/1998

Khu 4-thị trấn Gia Lộc-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Dược

Dược

Không

 

32

Nguyễn Thị Thúy

01/11/1996

Thôn Quỳnh Huê-xã Thống Nhất-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ

Không

 

33

Tăng Thị Thương

17/03/1997

Thôn Đồng Bào-xã Gia Xuyên-thành phố Hải Dương-tỉnh Hải Dương

Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Kỹ thuật y

Không

 

34

Trần Thị Thương

23/03/1997

Thôn Gồm-xã Quảng Nghiệp-huyện Tứ Kỳ-tỉnh Hải Dương

Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Điều dưỡng Nha khoa

Điều dưỡng

Không

 

35

Nguyễn Thị Thương

27/12/1997

Thôn Đồng Tái-xã Thống Kênh-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Bác sĩ Y khoa

Bác sĩ

Không

 

36

Nguyễn Thị Thu Trang

05/12/1999

Thôn Bình Đê-xã Gia Khánh-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

Cử nhân Hộ sinh

Hộ sinh

Không

 

 

Số lượt xem: 421